AUTOSCHADEHERSTEL REPARATIE SOFTWARE VOOR KWALITATIEF GOED AUTOSCHADEHERSTEL
THATCHAMNET, BODYNET, PREFAB ADS
OVER ONS


Wij zijn een software leverancier die zich toegespitst heeft op  de autobranche en dan met name de autoschade herstelbranche. 

In deze branche - die redelijk  zwaar onder druk staat - zijn ondernemers  op zoek naar een acceptabel en zo hoog mogelijk  rendement. Aan de andere kant doen sommige  opdrachtgevers een uiterste poging tot kostenreductie. Dan kan het voorkomen dat de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden in het geding dreigt te komen. Als dat zich beperkt tot wat stof in het spuitwerk of een scheef deurnaadje is het nog te overzien. 

Erger wordt het natuurlijk als vanwege tijdgebrek en/of door onvoldoende geschoolde medewerkers de laswerkzaamheden of richtwerkzaamheden  niet correct zijn uitgevoerd. Dan kunnen er in het uiterste geval levensbedreigende situatie's ontstaan als het voertuig onverhoopt in een nieuw ongeval betrokken raakt.

Maar ook is de constatering dat er veelal te weinig specifieke kennis aanwezig is of zelfs maar voorhanden is van een te repareren voertuig. En als de kennis niet voorhanden is kan er ook bijna geen correcte reparatie uitgevoerd worden door een universeel schadeherstel bedrijf.

Deze zaken zijn de drijfveer geweest om te gaan zoeken naar softwareprogramma's  die de schadehersteller in staat stellen een goede en veilige reparatie te laten maken. Maar ook om zoveel mogelijk kennis beschikbaar te stellen zodat dit ook nog snel en efficient kan. Uiteindelijk is de kostenpost arbeid één van de belangrijkste in een schadeherstelbedrijf.

Met deze zoektocht hebben we gaandeweg meer software gevonden die een gemiddelde schadehersteller voldoende tools en kennis geeft om een gezond rendement te realiseren en een goede bedrijfsvoering. En wij zijn van mening dat de kosten van deze software door één van uw medewerkers op de werkvloer maandagochtend voor de eerste pauze al terugverdiend moet zijn! Thatchamnet is zo'n programma wat u in staat steld om zorgvuldig en snel te kunnen werken en bovendien aansluit op de Focwa Hiqure norm.

En daarmee zijn we u graag van dienst natuurlijk want we hebben een aantal software producten voor u beschikbaar die u in het hieropvolgende menu van deze website kan terugvinden. 
      
"We willen er graag bij vermelden dat er een aantal programma's  bij zijn die nu nog Engelstalig zijn maar momenteel geheel of gedeeltelijk vertaald worden ". 


HOMEOVER ONSICT PRODUCTEN TV Commercials Prefab AdsAFBEELDINGENGALERIJSAFETY FILMSONTWIKKELINGEN IN HET BUITENLANDCONTACTNIEUWS EN EVENEMENTENLINKS